Onderzoeksactiviteiten

EnOp wil in de volle breedte onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om CO2-uitstoot te reduceren. Zeven uiteenlopende technologiën worden binnen dit project naar een hoger niveau getild – van energieopslag door microalgen tot bio-elekotrochemische systemen. Elk traject van EnOp wordt door een consortium van internationale partners uitgevoerd. Een businessteam intensiveert de grensoverschrijdende samenwerking. Dit team bestaat uit Vlaamse en Nederlandse ondernemers. Naast de inhoudelijke kennis worden op deze wijze ook Vlaamse en Nederlandse marktinzichten op een pragmatische manier betrokken bij EnOp.