In de duurzame samenleving van de toekomst vormen elektronen opgewekt via zonnecellen en windturbines de primaire energiebron. De energie- en chemiesector staan aan de vooravond van een grote transitie om deze op de toekomst gerichte CO2-arme samenleving mogelijk te maken. Nieuwe materialen zijn nodig voor de in te zetten elektrochemische processen. Om verdere samenwerking en intensivering te faciliteren hebben de topsectoren Energie, Chemie en High Tech Systemen en Materialen een gezamenlijke commissie ingesteld met experts uit bedrijfsleven en wetenschap. De Commissie Elektrochemische Conversie en Materialen stelt een gemeenschappelijke visie op voor deze transitie en geeft daarmee de aftrap voor een nationale aanpak.

Adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)
prof. dr. ir. Richard van de Sanden (DIFFER), voorzitter Plasma & Materials Processing
dr. Peter Bouwman (Hyet), CTO Hydrogen Efficiency Technologies
prof. dr. Bernard Dam (TU Delft), Materials for Energy Conversion & Storage
dr. ir. Earl Goetheer (TNO), Principle scientist Sustainable Process & Energy Systems
prof. dr. Gert-Jan Gruter (Avantium), Chief Technology Officer
prof. dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht), Inorganic Chemistry & Catalysis
prof. dr. Marc Koper (Universiteit Leiden), Elektrochemie
prof. dr. Guido Mul (Universiteit Twente), Photocatalytic synthesis
dr. Alexander van der Made (Shell), Principal Scientist Future Energy Technologies
dr. ir. John van der Schaaf (TU/e) , Chemical reactor engineering
drs. Marco Waas (AkzoNobel), Director RD&I and Technology Industrial Chemicals
dr. ir. Hans van der Weijde (Tata Steel), Programmamanager Elektrochemie en CO2-reductie
dr. ir. Wim Willeboer (RWE), Strategic Engineer Process Technology

De commissie gaat aan de slag met een breed bestuurlijk mandaat van betrokken topsectoren. Ook NWO en TO2 zijn geconsulteerd. De commissie wordt gevraagd haar visie te klankborden met de TKI’s van de betrokken topsectoren en een bredere groep met diverse innovatie en bestuurskundigen en governance-experts.