De Nederlandse Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft bij de beantwoording van de vragen die Kamerleden hebben gesteld bij behandeling van de begroting van Economische Zaken 2017 het belang van energieopslag bevestigd.

‘Wanneer in de toekomst vraag en aanbod van elektriciteit minder met elkaar in de pas lopen wordt het belang van opslag, maar ook andere opties om meer flexibiliteit in het energiesysteem te brengen, evident. Veel zaken uit het actieplan energieopslag hebben dan ook mijn aandacht’, aldus Kamp.

In de energieagenda, die eind dit jaar naar Kamer zal worden gezonden, zal volgens de minister op de rol van flexibiliteitsopties worden ingegaan. ‘Ook aan opslag zal worden gerefereerd. Daarnaast is de evaluatie van de salderingsregeling begonnen en daarbij zal ook worden meegenomen wat deze voor innovatieve technieken als opslag betekent. Opslag heeft in de Topsector energie in verschillende projecten nu al een plaats. Het gaat daarbij onder andere om warmte-koude opslag, ‘power-to-heat’ en ‘power-to-gas’. Het programma systeemintegratie van de Topsector Energie faciliteert daarnaast dit jaar diverse haalbaarheidsstudies naar energieopslag en innovatieve conversietechnologieën.’

Het EnOp project houdt zich o.a. met dergelijke concepten bezig. De Synplasma activiteit van FOM/Differ i.s.m. Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent zet electriciteit en CO2 m.b.v. plasmatechnologie om in synthesegas, wat verder verwerkt kan worden in brandstoffen.

Bron: Smartstoragemagazine