Overgang duurzaam beleggen. Duurzaam werkt het beste in combinatie met overheidsbeleid.

Dat zegt Helen Mountford, Director of Economics bij het World Resources Institute. Ze beantwoordt vijf vragen over de overgang naar een C02-arme economie.
In uw werk probeert u samen met beleggers schadelijke klimaatverandering tegen te gaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Om alle ontwikkelingsdoelstellingen te halen moet het bedrag dat wereldwijd wordt geïnvesteerd in infrastructuur, in 2030 zijn verdubbeld. Wij tonen aan, dat de investeringen bij de keuze voor een lage CO2-uitstoot niet veel hoger zullen uitvallen. Daarnaast helpen we beleggers om de financieringsmogelijkheden op een rij te zetten.
Denkt u dat duurzaam beleggen echt een verschil kan maken?

Met duurzaam beleggen kun je inderdaad echt een verschil maken, maar dat gaat het beste in combinatie met overheidsbeleid. Gerichte overheidsfinanciering en belangrijke beleidswijzigingen (zoals het uitfaseren van USD 650 miljard aan jaarlijkse subsidies voor fossiele brandstoffen over de hele wereld) kunnen duurzaam beleggen aantrekkelijker maken voor de particuliere sector. De publieke sector kan bijvoorbeeld zijn investeringen in infrastructuur verschuiven richting CO2-arme economie. Dat stimuleert de particuliere sector om daarin te beleggen.
In welke gebieden is het mogelijk klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd economische groei te stimuleren?

Overheden en ondernemingen kunnen een sterke groei realiseren én de uitstoot verlagen door op drie belangrijke economische terreinen – steden, grondgebruik en energie – de efficiency te verbeteren, te investeren in infrastructuur en innovatie te stimuleren. Compacte, verbonden en samenwerkende steden bieden tegen 2050 een kans voor economische groei ter waarde van USD 17.000 miljard. Dit soort steden kan de CO2-uitstoot, luchtvervuiling en het aantal verkeersopstoppingen terugdringen en tegelijkertijd voor werkgelegenheid zorgen.
Is het moeilijker opkomende markten te overtuigen van een duurzamer economisch beleid?

Nee. Opkomende landen zien steeds meer in, dat het klimaat en hun economische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze landen laten dan ook veelbelovende leiderschapskwaliteiten zien. Veel landen zijn op zoek naar een duurzamer groeipad. Er sterven elk jaar nog miljoenen mensen als gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door fossiele brandstoffen. Landen als China en India denken dat een verschuiving naar hernieuwbare energie de manier is om hun eigen economische en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Hoe verandert het klimaatakkoord van Parijs (‘COP21’) het landschap voor duurzaam beleggen?

Dit klimaatakkoord was een duidelijk en geloofwaardig signaal naar de wereld dat we overstappen op een CO2-arme economie. Het slimme geld gaat niet meer naar fossiele brandstoffen, maar naar schonere energie, slimmere steden en duurzamer grondgebruik.