News

Ruim €4 mio voor opslag zonne-energie in chemie

NWO verdeelt 4,2 miljoen euro onder 8 publiek-private consortia via het Solar to Products programma. Hiermee kunnen zij aan de slag met onderzoek naar het opslaan van zonne-energie in chemische bindingen.

De Solar to Products subsidies zijn bedoeld voor onderzoek naar oplossingen en innovaties die bijdragen aan de opslag van zonne-energie in chemische bindingen. Daarbij wordt […]

Over naar een C02-arme economie

Overgang duurzaam beleggen. Duurzaam werkt het beste in combinatie met overheidsbeleid.

Dat zegt Helen Mountford, Director of Economics bij het World Resources Institute. Ze beantwoordt vijf vragen over de overgang naar een C02-arme economie.
In uw werk probeert u samen met beleggers schadelijke klimaatverandering tegen te gaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Om alle ontwikkelingsdoelstellingen te […]