News

Innovatie Missie ”Industriele Electrificatie en Power-2-X

In september 2017 wordt een driedaagse innovatiemissie over de thema’s industriële elektrificatie en Power-2-X georganiseerd in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Deze missie past in de trilaterale strategie om de chemische industrie in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen te versterken. Het doel van de missie is om mensen van Nederlandse, Vlaamse en Duitse bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheid samen te […]

Nederlandse Industriele CO2-uitstoot daalt niet

De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar gelijk gebleven. Dat is opvallend, omdat de totale CO2-uitstoot in Europa vorig jaar juist opnieuw is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit maandag op basis van voorlopige cijfers.

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen, hebben in 2016 in totaal […]

Opschaling productie mierenzuur uit CO2 

Zes partijen, (TNO, CE Delft, Coval Energy, TU Delft, Team FAST en Mestverwerking Friesland) gaan zich in een consortium bezighouden met het op grote schaal omzetten van CO2 in mierenzuur (CHOOH) met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het project draagt de naam ‘Power-2-FA: Direct electrochemical conversion of CO2 to formic acid’.
Mierenzuur is onder meer bruikbaar […]

Nieuwe wijze van CO2-omzetting efficiënter dan planten

Door gebruik van het proces dat planten gebruiken om kooldioxide in te ademen, heeft een team van Duitse wetenschappers zojuist een efficiënter manier ontdekt om er zich van te ontdoen. Biochemici onder leiding van Tobias Erb bij het Max Planck Instituut voor Terrestrische Microbiologie in Marburg, Duitsland, hebben een nieuwe, super-efficiënte methode ontwikkeld voor levende […]

Life Cycle Analysis for Carbon Capture & Utilisation – Tuesday June 6

Workshop Programme
Albert Borschette, Room 1D
Rue Froissart 36
1040 Brussels
________________________________________

08:30-09:00    Welcome Coffee & Registration

09:00-09:30    Opening Session
Director, DG Energy, tbc

Kyriakos Maniatis, DG Energy

Keynote presentation

Andrea Ramirez Ramirez, TU Delft, “BIO+CCS+CCU? The need for unconventional ventures to reach climate targets”

09:30-10:30    Point of Departure:
Nils Rettenmaier & Thomas Fröhlich, IFEU,

Gerfried Jungmeier, Joanneum Research, “Principles and Examples for […]

Carbon Clean Solutions en Veolia breiden koolstof-opname en hergebruik uit

Een nieuw partnerschap zal het gebruik van carbon capture technologie op industriële schaal verder ontwikkelen.

Carbon Clean Solutions (CCSL) zal haar CO2-opvang en gebruikstechnologie in een aantal industriële processen uitbreiden, na de aankondiging van een nieuwe partnerschapsovereenkomst met Veolia Environnement.

CCSL lanceerde in oktober 2016 zijn eerste volledig commerciële project in een kolenkrachtcentrale in Tamil Nadu, India. […]

Arcelor en Dow werken aan CO2 oplossing

Dow Benelux in Terneuzen gaat de afvalgassen van ArcelorMittal bij Gent gebruiken. Daar worden beide bedrijven beter van.
Arcelor Mittal heeft een probleem met zijn fabriek in het Belgische Gent. ’s Werelds grootste staalproducent stoot daar, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen, veel CO2 de lucht in. CO2 (kooldioxide) is een belangrijke veroorzaker van de opwarming […]

Persbericht: Baanbrekend onderzoek in de Grensregio en Brightlands: 7 technologieën die C02 omzetten voor energieopslag en slimme materialen

Dat we af moeten van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas daar is iedereen het wel over eens. Het gebruik ervan veroorzaakt CO2-uitstoot, de grootste schuldige aan de opwarming van de aarde. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien en neemt de vraag naar energie juist toe. Daarom investeren overheden en bedrijven steeds meer in duurzame […]

Commissie Elektrochemische Conversie en Materialen van start

In de duurzame samenleving van de toekomst vormen elektronen opgewekt via zonnecellen en windturbines de primaire energiebron. De energie- en chemiesector staan aan de vooravond van een grote transitie om deze op de toekomst gerichte CO2-arme samenleving mogelijk te maken. Nieuwe materialen zijn nodig voor de in te zetten elektrochemische processen. Om verdere samenwerking en […]

Solar fuels met behulp van metaaloxiden

Amerikaanse wetenschappers hebben een materiaal ontwikkeld dat brandstof maakt van CO2. De energie komt van de zon. De onderzoekers van de Texas A&M University gebruiken daarvoor een proces dat ze kunstmatige fotosynthese noemen, aldus de universiteit zelf.

In de natuur zetten groene planten CO2 en water onder invloed van zonlicht om in suikers. De wetenschappers gebruiken […]