CO2: Capture, Use and Storage

EnOp: 7 Prototypes, CO2 technologieën voor energie opslag en slimme materialen

Doe mee

Initiated by
enef-slider-logo

7 CO2-technologieën, 7 CO2-prototypes

Wij produceren te veel CO2, en veroorzaken daarmee klimaatverandering door opwarming van de aarde. Duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonneenergie, waterkracht, getijde-energie en geothermische energie zijn nodig om CO2-emissies terug te schroeven. Om de CO2-cyclus terug te sluiten is er meer nodig. Gebruik van CO2 als koolstofbron of als middel voor chemische energieopslag kan hier een oplossing bieden.

Energieopwekking uit duurzame bronnen gebeurt meestal op een kleinere schaal dan het opwekken van conventionele energie uit kolen of gas. Nadeel is dat de beschikbaarheid van energie uit duurzame bronnen variabel is. Het is ook wel eens windstil en de zon gaat elke avond onder. Om het energiesysteem toch flexibel, betrouwbaar en toegankelijk te houden is (chemische) energieopslag essentieel. In het door NanoHouse geïnitieerde project ‘CO2 voor Energieopslag’ (EnOp) worden systemen ontwikkeld voor energieopslag met CO2 en worden slimme materialen ontwikkeld op basis van CO2.

home-icon

Ons Ecosysteem

Er zijn slechts een paar plaatsen in de wereld die echt gericht zijn op het bereiken van radicale veranderingen. Maar dat is precies wat de organisaties en de mensen in de Eindhoven-Leuven -Aachen- Triangle (ELAT), met Maastricht in het hart van deze regio, nastreven. In de ELAT regio wordt gebouwd aan een track-record van verbazingwekkende doorbraken in de gezondheidszorg, elektronica, voeding en materialen. In de ELAT regio wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht om nieuwe bedrijfsactiviteiten te starten. Een grote dichtheid aan KMO’s en multinationals is aanwezig in de regio ELAT.

Enkele feiten:

  • > 30.000 kenniswerkers
  • > 100 nationaliteiten
  • 3% gemiddelde groei
  • 4 publicaties per 1.000 werknemers per jaar

Laatste nieuws

Innovatie Missie ”Industriele Electrificatie en Power-2-X

mei 29th, 2017|0 Comments

In september 2017 wordt een driedaagse innovatiemissie over de thema’s industriële elektrificatie en Power-2-X georganiseerd in Noordrijn-Westfalen, [...]

Nederlandse Industriele CO2-uitstoot daalt niet

mei 29th, 2017|0 Comments

De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar gelijk gebleven. Dat is opvallend, omdat de totale [...]

Opschaling productie mierenzuur uit CO2 

mei 27th, 2017|0 Comments

Zes partijen, (TNO, CE Delft, Coval Energy, TU Delft, Team FAST en Mestverwerking Friesland) gaan zich in [...]

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken gezamenlijk aan de versterking van ons Euregionale High Tech Ecosysteem (ELAT)

interreg_vlaanderen-nederland_nl_fund_rgb